Nawigacja

TROSZKĘ O NAS RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z KN ART. 42 GODZINY SPOTKAŃ NAUCZYCIEL-RODZIC ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z GODZIN DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SPRAWDZIAN PO KLASIE VI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW DOKUMENTY SZKOLNE

O SZKOLE

TROSZKĘ O NAS

Nasza szkoła zlokalizowana jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego    z chronionymi murawami stepowymi. Dominuje tu naturalny krajobraz rozlewisk rzeki Nidy.   W osadzie  Gacki zlokalizowane są duże zakłady gipsowe "Dolina Nidy", uruchomione w 1957, oraz kopalnia gipsu (złoże Gacki-Krzyżanowice).

Do Szkoły Podstawowej w Gackach uczęszczają dzieci z kilku przylegających miejscowości tj. Osiedle Gacki, Gacki wieś,  Leszcze, Krzyżanowice, Kowala, Wola Górna, Wola Dolna, Winiary, Gaik, Wola Zagojska. Tak duży okręg sprawia iż większość dzieci dojeżdżają do naszej szkoły autobusami szkolnymi.

Ogółem w naszej placówce  uczy się 170 dzieci szkolnych  i  50 przedszkolaków.

Funkcję dyrektora placówki  pełni  mgr Jolanta Zielińska.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych
    oś Robotnicze Gacki 25,
    28-400 Pińczów
  • 041 357 18 04

Galeria zdjęć